Doświadczenie samorządowca, natura społecznika i zmysł przedsiębiorcy…Trzy słowa które najtrafniej opisują moją osobę.                

Serdecznie Witam na stronie internetowej, na której przybliżę Państwu moją osobę oraz wartości i sprawy dla mnie ważne.                


Gmina Gorlice od zawsze jest i zawsze już będzie miejscem dla mnie szczególnie ważnym - moją małą ojczyzną. To tutaj się wychowałem, tutaj nabywałem doświadczenie zawodowe, kształtowałem relacje z sąsiadami, mieszkańcami okolicznych miejscowości,  by docelowo współpracować i działać na rzecz rozwoju całego powiatu gorlickiego.      
Gmina Gorlice to moje miejsce na ziemi. To tutaj założyłem rodzinę, tutaj pracuję i tutaj najlepiej wypoczywam.        
To także niewątpliwie jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce. Miejsc, w których najważniejszy jest człowiek. I to właśnie człowiek, jego pasje, tradycje, problemy i potrzeby stanowią o pięknie miejsca. Bo cóż z krajobrazu do obejrzenia którego nikt nie zaprasza?

Szanowni Państwo!      
Czytając kolejne treści, pamiętajcie iż wszystko to co ważne i najważniejsze pochodzi od Was. Program wyborczy to zbiór spraw istotnych dla mnie i  dla ludzi którzy tak jak i ja kochają to miejsce i  chcą jego stałego rozwoju. Każdy z punktów programu to Państwa głos. Ważny, najważniejszy!

Rozmawiać, słuchać i służyć- to mój cel na najbliższe lata.         
Wierzę, że z Państwa pomocą uda się go osiągnąć.